Statut Szkoły
2021/2022 Rekrutacja
POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY
Egzamin poprawkowy
Misja szkoły
Wizja szkoły
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Model absolwenta
Uczeń zdolny
Realizacja zadań nauczyciela
AGRESJA W SZKOLE
Regulamin oddziału przedszkolnego
Regulamin wycieczek
WSO
PSO
Egzamin ósmoklasisty
Klauzula informacyjna
RODO
 

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI

W okresie od dnia 1.04.2020 r. – 15.04.2020 r. planowana jest rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uczniów do klas I szkół podstawowych działających na terenie Gminy Białobrzegi na rok szkolny 2020/2021.

 

Ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemii i brak możliwości osobistego składania przez rodziców lub opiekunów prawnych  wniosków o przyjęcie dzieci i uczniów  do w/w placówek oświatowych, proponuje się następujące rozwiązania:

 

1. Rodzice pobierają ze strony internetowej szkoły druk wniosku, wypełniają go odręcznie i podpisują, a następnie skanują lub robią zdjęcie i wysyłają na adres e-mail szkoły w tytule wpisując:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej

 

lub

 

2. W przypadku braku możliwości wydruku wniosku, należy go wypełnić  łącznie z podpisem w wersji edytowalnej i przesłać odwrotnie na adres email, z którego pobrano w tytule                wpisując:  Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej.

 

W razie braku możliwości, o których mowa w punktach 1 i 2 prosi się o kontakt telefoniczny ze szkołą lub z jednostką obsługującą szkoły, tj. Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, tel. 17 224 59 20 w celu uzgodnienia innej formy przekazania wniosku.

 

Poniżej przekazuję informację dotyczącą danych szkoły

 

LP.

 

JEDNOSTKA

 

ADRES SIEDZIBY

 

ADRES E-MAIL

 

TELEFON

 

1.

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny

 

Korniaktów

Północny 51

 

szkolakor2@poczta.onet.pl

 

17 224 52 90

 


wersja pdf

  

Zgłoszenie dziecka do I klasy

Szkoły Podstawowej Nr. 2 im. T. Kościuszki w Korniaktowie Północnym

na rok szkolny 2021/2022

 

WORD

 

PDF

 

ODT

 


 

Wniosek o przyjęcie dziecka

do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Korniaktowie Północnym

na rok szkolny 2021/2022

spoza obwodu

 

 

WORD

 

PDF

 

ODT

 


 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

do oddziału przedszkolnego

w  Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Korniaktowie Północnym

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

WORD

 

PDF

 

ODT